Ströva i närheten

Vid bryggan i Hälleviksstrand börjar Strandvägen som går förbi sjöbodar och över kilen till andra sidan. Det är en kort tur som kan rekommenderas. Röd tur.

Man kan även gå upp till Vikingaskeppet / telemasten. Bortanför Berns äng tar du Källelia upp. På krönet går en stig upp med trappor till toppen. Den börjar i buskaget lite otydligt till vänster efter krönet.Grön tur.

En längre tur, ca 6 km går förbi kyrkan, bort mot Slätterna. Det är både väg och stig som är lätt att följa. Färden går genom åker, äng och berg ut mot kusten och båthamnen Flackevik. Du passerar hallon- och björnbärssnår, klippor och hästhagar. 
Främjandets karta över gångvägar runt Hälleviksstrand
Föreningen Nösund har gjort en pdf med leder runt Nösund

Translate »